Univerzitet u Novom Sadu
CIT-UNS

Ako želite da produžite lozinku, unesite korisničko ime i sadašnju lozinku, pa kliknite na «Produžavam sadašnju lozinku».

Ukoliko želite da promenite lozinku, osim korisničkog imena i sadašnje lozinke morate dvaput uneti i novu lozinku (drugi put radi potvrde) i kliknuti na «Menjam lozinku». Napomena: nova lozinka mora biti dugačka najmanje šest znakova.

Korisničko ime:
Sadašnja lozinka:
 
Nova lozinka:
Potvrda: